PPRC Random KoPolimer

Polipropilen random kopolimer (PPRC), ana zincir yapısı farklı bir monomer molekülü ile modifiye edilmiş bir polipropilen tipidir. Komonomer olarak en çok etilen kullanılır. Bu modifikasyon polipropilen (PP)’nin fiziksel özelliklerinde değişmeye neden olur. Polipropilen homopolimer ile karşılaştırıldığında, PPRC daha iyi optik özelliklere, daha iyi darbe dayanımına ve daha iyi esneklik özelliğine sahiptir. Aynı zamanda erime noktası daha düşüktür. Kimyasal dayanım ve su buharı bariyeri özelliği açısından homopolimer ile aynıdır. PPRC %1–7 (ağırlıkça) etilen ve %93–99 propilen moleküllerinden oluşur. Etilen molekülleri polimer zincirinde propilen molekülleri arasına gelişigüzel olarak eklenmiştir. PPRC homopolimerden farklıdır, çünkü polimer zincirine gelişigüzel eklenmiş etilen molekülleri, polimer moleküllerinin kristal tipi yerleşmesine engel olurlar ve polimerin kristalinitesini düşürürler. Kristalinitedeki bu düşme rijitlikte azalma ve darbe dayanımında artmaya ve opaklık gibi fiziksel özelliklerde değişmelere neden olur. Etilen kopolimerleri aynı zamanda daha düşük erime noktasına sahiptirler ve bu durum bazı uygulamalarda avantaj sağlar.

Film, levha, şişe, otomotive parçaları, takım kutuları, deterjan kutuları, yiyecek kutuları, basınçlı boru ve ek parçaları, sağlıkla ilgili alanlarda kullanılmaktadır.

Posted in: